Stop Patologització Trans – Barcelona

MANIFEST/ MANIFIESTO 23 Octubre 2010- Barcelona
http://manitransbcn.blogspot.com/
MANIFEST/ MANIFIESTO 23 Octubre 2010- Barcelona
Català / Castellano más abajo

CATALÀ

Manifest de la Xarxa per la Despatologització de les Identitats Trans de l’Estat Espanyol

23 d’Octubre de 2010

Seguim resistint!

Un any més donant arguments per a defensar la nostra llibertat, buscant alternatives, construint ponts per a dialogar. No obstant això la terrible maquinària mèdica i política segueix, l’estigmatització de les persones trans contínua. Com si considerar la nostra identitat de gènere com patològica ens ajudés en alguna cosa, com si realment importés la nostra salut mental.

El trastorn d’identitat de gènere no existeix. El que sí existeix és la transfòbia.

Ens estudien, ens toquen, ens expliquen el que ens passa, ens fan milers de proves per a buscar la causa del nostre terrible mal, ens analitzen, ens peguen, ens violen. Ens tracten com a nens i ens maten com a gossos. De dia ens odien i de nit ens compren.

Però no poden amb nosaltres, seguim aquí, trencant el silenci i resistint a la violència, la dels cops i la de les paraules, amb ràbia però amb pedagogia, teixint una xarxa que ens mantingui a flotació. Seguim aquí!

El discurs de la patologització s’ha esfondrat, ho hem derrocat a força de denunciar aquestes teràpies any rere any. Ja no hi ha excuses que valguin. Hi ha idees que ja no poden defensar-se.

Activistes trans de tot el món, de diferents continents i ciutats, tornem a sortir al carrer per a demandar la despatologització trans, sota el lema “Les identitats trans no són una malaltia”. Denunciem que encara avui, en ple segle XXI, les identitats trans, transexuals, transgènere, travestis segueixin presents com “incongruència de gènere” o “trastorn de travestisme” en el recent publicat esborrany del DSM-5. Exigim la descatalogació dels trastorns d’identitat de gènere dels catàlegs internacionals de malalties (DSM i CIE) i lluitem pel dret a decidir amb autonomia sobre els nostres propis cossos.

Recordem que la despatologització no pot implicar en cap cas que les persones trans perdin els seus drets sanitaris. Exigim una atenció sanitària trans-específica públicament coberta.

El dret a la identitat de gènere i a la cobertura sanitària pública de les persones trans són drets humans fonamentals i no deurien ser excloents. Reivindiquem el dret a un reconeixement legal del nom i gènere triat sense necessitat d’un diagnòstic i/o tractament mèdic, hormonal o quirúrgic. Ningú pot decidir sobre la identitat de gènere d’altra persona.

Les nostres demandes són clares:

1.La retirada del TIG dels manuals internacionals de diagnòstic (les seves pròximes versions DSM-V i CIE-11).

2.L’abolició dels tractaments de normalització binària a persones intersexuals.

3.El lliure accés als tractaments hormonals i a les cirurgies (sense tutela psiquiàtrica).

4.La cobertura sanitària pública del procés de reassignació de gènere.

5.La lluita contra la transfòbia: el treball per a la formació educativa i la inserció social i laboral de les persones trans, així com la visibilització i denúncia de tot tipus de transfòbia institucional o social.

A nivell estatal, exigim al govern que assumeixi les nostres demandes, que conti amb la participació dels diferents col·lectius i activistes trans tenint en compte la seva pluralitat i que deixi de realitzar estranyes maniobres cosmètiques per a salvar la seva imatge. El passat mes de Juny la Ministra d’Igualtat va dir públicament que no es pot tolerar que se segueixi considerant a les persones trans com persones malaltes. Paradoxalment, el Govern no ha donat cap pas per a modificar l’actual Llei 3/2007, coneguda com Llei “d’Identitat de Gènere”, que ens segueix patologitzant.

A més, demanem la retirada de l’esment de sexe en els documents oficials públics. És una dada obsoleta, i la seva presència no es justifica de cap manera en un document d’identitat, a més de ser un obstacle en la vida quotidiana de moltes persones trans.

Finalment, li demanem al Govern que abandoni el seu rol colonitzador amb el qual tutoritza les polítiques LGTB a Amèrica Llatina. Des dels països occidentals, se segueixen exportant els discursos mèdics violents i patologitzants, augmentant el risc de violència transfòbica i posant en perill identitats i expressions de gènere diverses en diferents parts del món.

Els nostres noms, els nostres cossos, les nostres vides són solament nostres.

Seguirem resistint!

Xarxa per la Despatologització de les Identitats Trans de l’Estat Espanyol

23 d’octubre de 2010

CASTELLANO

Manifiesto de la Red por la Despatologización de las Identidades Trans del Estado español
23 de Octubre de 2010
¡Seguimos resistiendo!
Un año más dando argumentos para defender nuestra libertad, buscando alternativas, construyendo puentes para dialogar. Sin embargo la terrible maquinaria médica y política sigue, la estigmatización de las personas trans continua. Como si considerar nuestra identidad de género como patológica nos ayudara en algo, como si realmente importara nuestra salud mental.
El trastorno de identidad de género no existe. Lo que sí existe es la transfobia.
Nos estudian, nos tocan, nos explican lo que nos pasa, nos hacen miles de pruebas para buscar la causa de nuestro terrible mal, nos analizan, nos pegan, nos violan. Nos tratan como a niños y nos matan como a perros. De día nos odian y de noche nos compran.
Pero no pueden con nosotrxs, seguimos aquí, rompiendo el silencio y resistiendo a la violencia, la de los golpes y la de las palabras, con rabia pero con pedagogía, tejiendo una red que nos mantenga a flote. ¡Seguimos aquí!
El discurso de la patologización se ha derrumbado, lo hemos derribado a base de denunciar estas terapias año tras año. Ya no hay excusas que valgan. Hay ideas que ya no pueden defenderse.
Activistas trans de todo el mundo, de diferentes continentes y ciudades, volvemos a salir a la calle para demandar la despatologización trans, bajo el lema “Las identidades trans no son una enfermedad”. Denunciamos que aun hoy, en pleno siglo XXI, las identidades trans, transexuales, transgénero, travestis sigan presentes como “incongruencia de género” o “trastorno de travestismo” en el recién publicado borrador del DSM-5. Exigimos la descatalogación de los trastornos de identidad de género de los catálogos internacionales de enfermedades (DSM y CIE) y luchamos por el derecho a decidir con autonomía sobre nuestros propios cuerpos.
Recordamos que la despatologización no puede implicar en ningún caso que las personas trans pierdan sus derechos sanitarios. Exigimos una atención sanitaria trans-específica públicamente cubierta.
El derecho a la identidad de género y a la cobertura sanitaria pública de las personas trans son derechos humanos fundamentales y no deberían de ser excluyentes. Reivindicamos el derecho a un reconocimiento legal del nombre y género elegido sin necesidad de un diagnóstico y/o tratamiento médico, hormonal o quirúrgico. Nadie puede decidir sobre la identidad de género de otra persona.
Nuestras demandas son claras:
La retirada del TIG de los manuales internacionales de diagnóstico (sus próximas versiones DSM-V y CIE-11).
La abolición de los tratamientos de normalización binaria a personas intersex.
El libre acceso a los tratamientos hormonales y a las cirugías (sin tutela psiquiátrica).
La cobertura sanitaria pública del proceso de reasignación de género.
La lucha contra la transfobia: el trabajo para la formación educativa y la inserción social y laboral de las persones trans, así como la visibilización y denuncia de todo tipo de transfobia institucional o social.

A nivel estatal, exigimos al gobierno que asuma nuestras demandas, que cuente con la participación de los diferentes colectivos y activistas trans teniendo en cuenta su pluralidad y que deje de realizar extrañas maniobras cosméticas para salvar su imagen. El pasado mes de Junio la Ministra de Igualdad dijo públicamente que no se puede tolerar que se siga considerando a las personas trans como personas enfermas. Paradójicamente, el Gobierno no ha dado ningún paso para modificar la actual Ley 3/2007, conocida como Ley “de Identidad de Género”, que nos sigue patologizando.
Además, demandamos la retirada de la mención de sexo en los documentos oficiales públicos. Es un dato obsoleto, y su presencia no se justifica de ningún modo en un documento de identidad, además de ser un obstáculo en la vida cotidiana de muchas personas trans.
Por último, le pedimos al Gobierno que abandone su rol colonizador con el que tutoriza las políticas LGTB en América Latina. Desde los países occidentales, se siguen exportando los discursos médicos violentos y patologizantes, aumentando el riesgo de violencia transfóbica y poniendo en peligro identidades y expresiones de género diversas en diferentes partes del mundo.
Nuestros nombres, nuestros cuerpos, nuestras vidas son solo nuestros.
¡Seguiremos resistiendo!
Red por la Despatologización de las Identidades Trans del Estado español
23 de octubre de 2010Manifiestació de lluita transgènere, transsexual i intersex- 23 d'octubre del 2010

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s