“alliberament” Indignado: No al Capitalismo Rosa

Derechos y libertades.
Los derechos de las personas pertenecientes al colectivo LGTB, no deberían ser un negocio… cada vez más presente en el actual contexto socioeconómico.

mani 28j tarragona
Como cada año, el 28 de Junio, se celebra el Día del “Alliberament LGBT” en Barcelona. Lamentablemente ha dejado de ser una fecha en la que se reivindican los derechos del colectivo LGTB. Ha sido mercantilizada y se han sustituido sus demandas, por una jornada festiva, marcada por un consumismo exacerbado, conocido como el Capitalismo Rosa.

Los derechos de las personas pertenecientes al colectivo LGTB, no deberían ser un negocio y por ello hay que combatir estas nuevas formas de discriminación sexista, cada vez más presente en el actual contexto socioeconómico.

En respuesta a esta nueva realidad, el día 28 de Junio han sido convocadxs por el grupo de trabajo “comisio Unitaria 28juny, todas las personas sensibilizadas con esta problemática. Se declara esta jornada, como el Día del “Alliberament GLBT”. El fin es protestar y denunciar la instrumentalización por parte de algunos partidos políticos y el mundo empresarial de ciertas asociaciones LGTB.

transComo no podía ser de otra manera, el Eje de Derechos y Libertades, coincide en que sus actuaciones y representaciones son tendenciosas, además de reduccionistas, y que se mantienen enquistadas en los medios de comunicación. Hemos decidido por tanto apoyar el manifiesto Comissió Unitària 28 de Juny (CU28J) y seguimos exigiendo lo siguiente:

Aprobar la ley contra lgtbfòbia en julio
La eliminación de la transexualidad de los manuales de trastornos y enfermedades mentales, como el DSM-IV
El reconocimiento de toda forma de relación que excedan el modelo tradicional de familia, impuesto por el catolicismo o núcleos neoliberales.
El derecho de las personas a inmigrar y acogerse al estatus de asilada por motivos de orientación sexual y de género.
El fin de la financiación pública de cualquier entidad religiosa o política que discrimine a las personas del colectivo LGTB.
La incorporación en el sistema educativo de una educación sexual integral y plural, exigiendo medidas efectivas para evitar el acoso escolar o bullying, al alumnado no-heterosexual.
El abordaje integral de los problemas de salud, en el tratamiento de la inmunodeficiencia humana, o SIDA.cartel 28 junyPara tratar de acercar esta problemática a las personas que viven en Catalunya, el día 28 de Junio a las 18.30 hs, se celebra en la Plaza del Univerdad en Barcelona,

MANIFEST CU28J 2014 – Visc en positiu. I tu?

Fa més de 30 anys que la sida va aparèixer a les nostres vides provocant una onada terrible de por i de discriminació contra el nostre col•lectiu. Van ser anys de malaltia, de mort, de discriminació i de marginació; de vides silenciades per l’estigma i pel rebuig social i familiar. Els sectors ultraconservadors ho van aprofitar per atacar les nostres llibertats. Van ser anys d’una homofòbia i d’una serofòbia terribles.

On eren les institucions? Què van fer les administracions públiques? Vam ser el teixit activista el que, amb molt pocs recursos, vam començar a treballar en suport a les persones afectades, a oferir informació, a fer campanyes de prevenció, a promoure l’ús del preservatiu. Solidaritat i compromís van ser les paraules clau en aquelles circumstàncies dramàtiques. El llaç vermell va esdevenir el símbol de la lluita contra el VIH, de la consciència, del compromís a favor de les persones afectades; el símbol de la lluita per la nostra dignitat i pels nostres drets. Avui, aquí, ens cal tenir molt present aquell primer activisme contra el VIH, ens cal fer un reconeixement a totes les persones seropositives que van donar i que donen la cara, un reconeixement a la valentia de trencar l’estigma.

Són més de 30 anys vivint en positiu. La lluita ens va ensenyar que és possible evitar la transmissió del VIH amb l’ús del preservatiu i amb la reducció de riscos. Cal un profund debat entre el col•lectiu davant la PrEP (Pre exposició profilàctica) i altres tecnologies de la prevenció per arribar a un consens i que no sigui motiu de divisió interna. A més, els grans avanços científics han aconseguit revertir la situació: actualment la sida és una malaltia crònica per qui té accés als tractaments. Malgrat tot, la infecció per VIH continua essent una malaltia sense cura, i segueix expandint-se en el col•lectiu LGBTI, especialment entre els homes homosexuals i bisexuals i les dones trans. És l’amenaça més gran a la nostra salut i no podem fer ni un pas enrere.

Exigim la inversió pública necessària en la lluita contra el VIH, en prevenció, en sanitat, en la lluita contra l’estigma, en recerca científica. És obligació de les administracions públiques. Prou retallades! La manca de despesa destinada a la lluita contra el VIH significa necessàriament l’augment d’infeccions per VIH. No ho consentirem. Assenyalem-ne els culpables.

No permetrem que cap persona seropositiva quedi exclosa de l’atenció i el tractament sanitaris. Exigim per a totes les persones l’accés als medicaments preventius i curatius necessaris. Ja n’hi ha prou d’hipocresia! Sanitat pública i universal!

Reclamem un compromís absolut de les administracions amb les campanyes de foment del sexe segur, de sensibilització i de prevenció del VIH així com també un compromís real amb tots els països on les persones seropositives no tenen accés als tractaments per tal de revertir aquesta situació. La lluita contra el VIH afecta totes les persones, tots els àmbits de la societat.

La LGBTIfòbia fa precàries les nostres sexualitats. La manca de llibertats a l’hora d’exercir la sexualitat ens posa en situació de risc i ens fa més vulnerables a les ITS. El VIH és imparable allà on triomfa la LGBTIfòbia. Abolim totes les lleis discriminatòries, denunciem la falta de llibertat afectiva i sexual real, reclamem igualtat arreu i exigim la fi de discursos d’odi, tant religiosos, com polítics o socials, contra lesbianes, gais, bisexuals i persones trans. Prou LGBTIfòbia! Prou serofòbia!

Som avui aquí, a la plaça Sant Jaume, per denunciar també la vulneració de drets fonamentals de persones seropositives: la revelació de l’estat serològic és un delicte; les declaracions públiques estigmatitzant i jutjant persones amb VIH són absolutament inadmissibles. No tolerarem la doble moral de qui fa negoci amb les nostres sexualitats mentre ens estigmatitza amb un discurs carregat de serofòbia. Prou hipocresia. Dret al propi cos, sense peatges, sense judicis, sense estigmes!

En massa àmbits l’estigma del VIH, la discriminació i el rebuig continuen; també dins el col•lectiu LGBTI. Solidaritat i compromís han de seguir essent les paraules clau. Cal trencar l’estigma! Hem de trencar l’estigma! Depèn de nosaltres! La informació i la consciència són les nostres armes. La ignorància i la por ens fan vulnerables. Eliminem els prejudicis, informem-nos i informem, prenguem consicència de la situació i exercim les nostres relacions afectives i sexuals en plena llibertat! Visquem en positiu!

La lluita contra el VIH és un exemple més de com encara avui l’amenaça contra la salut de LGBTI és molt greu: l’exclusió de les dones lesbianes, bisexuals o sense parella de la reproducció assistida proposada per part de l’Estat; la no cobertura sanitària a persones migrades, que en deixa fora bona part del col•lectiu LGBT i que el fa dependre de xarxes clandestines i de recursos econòmics propis; la parada brusca que ha sofert el sistema públic d’unitats de reassignació de gènere.

La sanitat pública no es pot utilitzar com a mecanisme de control. No volem diagnòstics de disfòria de gènere per iniciar el procés de reassignació, estem en contra d’una llei de l’avortament feixista, hem d’eliminar les intervencions quirúrgiques en nadons intersexuals, combatem l’exclusió d’algunes dones de la reproducció assistida i denunciem la delegació en les entitats de la lluita contra el VIH i alhora el seu ofec econòmic. Ens manifestem avui aquí també per una sanitat pública sense discriminacions. A més, amb l’argument fal•laç de la “reducció de pressupost” i la crisi econòmica com a excusa, estem assistint a la mercantilització del dret fonamental a la sanitat. Privatitzacions, hospitals concertats, mútues, llistes d’espera, exclusions, copagaments, etc. Ja n’hi ha prou! Denunciem la privatització de la sanitat. Exigim el dret a la salut, exigim una sanitat pública i universal sense discriminacions.

El Parlament de Catalunya està a punt d’aprovar la llei contra la LGTBIfòbia. És una llei elaborada pel teixit associatiu que farem servir per eliminar aquestes discriminacions i per garantir un compromís real de les administracions públiques amb la lluita contra el VIH. Ens manifestem avui aquí també per avisar que aquesta llei és només l’inici, un punt de partença irrenunciable, el tret de sortida d’una lluita que no s’acabarà fins a la plena consecució dels nostres drets i de les nostres llibertats.

Avui, vivim aquest 28 de juny de 2014 en positiu. I tu? Trenca l’estimga del VIH-sida! Amb solidaritat, amb compromís i amb consciència podem aturar el VIH i podem eliminar l’estigma. Visquem en positiu! Avui, 28 de juny, ens alliberem i ens apoderem com a lesbianes, gais, bisexuals, persones trans i intersex en defensa d’una salut i d’una sanitat sense discriminacions, en defensa d’allò que és nostre!

cartel 28 junyMANIFIESTO CU28J 2014 – Vivo en positivo. Y tú?

Hace más de 30 años que el sida apareció en nuestras vidas provocando una ola terrible de miedo y de discriminación contra nuestro colectivo. Fueron años de enfermedad, de muerte, de discriminación y de marginación; de vidas silenciadas por el estigma y el rechazo social y familiar. Los sectores ultraconservadores aprovecharon para atacar nuestras libertades. Fueron años de una homofobia y de una serofòbia terribles.

¿Dónde estaban las instituciones? ¿Qué hicieron las administraciones públicas? Fuimos el tejido activista el que, con muy pocos recursos, comenzamos a trabajar en apoyo a las personas afectadas, a ofrecer información, hacer campañas de prevención, a promover el uso del preservativo. Solidaridad y compromiso fueron las palabras clave en aquellas circunstancias dramáticas. El lazo rojo se convirtió en el símbolo de la lucha contra el VIH, de la conciencia, del compromiso a favor de las personas afectadas; el símbolo de la lucha por nuestra dignidad y por nuestros derechos. Hoy, aquí, debemos tener muy presente aquel primer activismo contra el VIH, es necesario hacer un reconocimiento a todas las personas seropositivas que dieron y que dan la cara, un reconocimiento a la valentía de romper el estigma.

Son más de 30 años viviendo en positivo. La lucha nos enseñó que es posible evitar la transmisión del VIH con el uso del preservativo y con la reducción de riesgos. Hay un profundo debate entre el colectivo ante la preparación (Pre exposición profiláctica) y otras tecnologías de la prevención para llegar a un consenso y que no sea motivo de división interna. Además, los grandes avances científicos han logrado revertir la situación: actualmente el sida es una enfermedad crónica por quién tiene acceso a los tratamientos. Sin embargo, la infección por VIH sigue siendo una enfermedad sin cura, y sigue expandiéndose en el colectivo LGBTI, especialmente entre los hombres homosexuales y bisexuales y las mujeres trans. Es la mayor amenaza a nuestra salud y no podemos dar ni un paso atrás.

Exigimos la inversión pública necesaria en la lucha contra el VIH, en prevención, en sanidad, en la lucha contra el estigma, en investigación científica. Es obligación de las administraciones públicas. Basta de recortes! La falta de gasto destinado a la lucha contra el VIH significa necesariamente el aumento de infecciones por VIH. No lo consentiremos. Señalemos a los culpables.

No permitir que ninguna persona seropositiva quede excluida de la atención y el tratamiento sanitarios. Exigimos para todas las personas el acceso a los medicamentos preventivos y curativos necesarios. Basta de hipocresía! Sanidad pública y universal!

Reclamamos un compromiso absoluto de las administraciones con las campañas de fomento del sexo seguro, de sensibilización y de prevención del VIH, así como también un compromiso real con todos los países donde las personas seropositivas no tienen acceso a los tratamientos para revertir esta situación. La lucha contra el VIH afecta a todas las personas, todos los ámbitos de la sociedad.

La LGBTIfòbia hace precarias nuestras sexualidades. La falta de libertades a la hora de ejercer la sexualidad nos pone en situación de riesgo y nos hace más vulnerables a las ITS. El VIH es imparable allá donde triunfa la LGBTIfòbia. Abolim todas las leyes discriminatorias, denunciamos la falta de libertad afectiva y sexual real, reclamamos igualdad partes y exigimos el fin de discursos de odio, tanto religiosos, como políticos o sociales, contra lesbianas, gays, bisexuales y personas trans. Basta LGBTIfòbia! Basta serofòbia!

Somos hoy aquí, en la plaza Sant Jaume, para denunciar también la vulneración de derechos fundamentales de personas seropositivas: la revelación del estado serológico es un delito; las declaraciones públicas estigmatizante y juzgando personas con VIH son absolutamente inadmisibles. No toleraremos la doble moral de quien hace negocio con nuestras sexualidades mientras nos estigmatiza con un discurso cargado de serofòbia. Basta hipocresía. Derecho al propio cuerpo, sin peajes, sin juicios, sin estigmas!

En demasiados ámbitos el estigma del VIH, la discriminación y el rechazo continúan; también dentro del colectivo LGBTI. Solidaridad y compromiso deben seguir siendo las palabras clave. Hay que romper el estigma! Debemos romper el estigma! Depende de nosotros! La información y la conciencia son nuestras armas. La ignorancia y el miedo nos hacen vulnerables. Eliminamos los prejuicios, infórmese y informamos, tomemos consicència de la situación y ejercemos nuestras relaciones afectivas y sexuales en plena libertad! Vivamos en positivo!

La lucha contra el VIH es un ejemplo más de cómo aún hoy la amenaza contra la salud de LGBTI es muy grave: la exclusión de las mujeres lesbianas, bisexuales o sin pareja de la reproducción asistida propuesta por parte del Estado; la no cobertura sanitaria a personas migradas, que deja fuera buena parte del colectivo LGBT y que lo hace depender de redes clandestinas y de recursos económicos propios; la parada brusca que ha sufrido el sistema público de unidades de reasignación de género.

La sanidad pública no se puede utilizar como mecanismo de control. No queremos diagnósticos de disforia de género para iniciar el proceso de reasignación, estamos en contra de una ley del aborto fascista, debemos eliminar las intervenciones quirúrgicas en bebés intersexuales, combatimos la exclusión de algunas mujeres de la reproducción asistida y denunciamos la delegación en las entidades de la lucha contra el VIH y al mismo tiempo su ahogo económico. Nos manifestamos hoy aquí también por una sanidad pública sin discriminaciones. Además, con el argumento falaz de la “reducción de presupuesto” y la crisis económica como excusa, estamos asistiendo a la mercantilización del derecho fundamental a la sanidad. Privatizaciones, hospitales concertados, mutuas, listas de espera, exclusiones, copagos, etc. Basta! Denunciamos la privatización de la sanidad. Exigimos el derecho a la salud, exigimos una sanidad pública y universal sin discriminaciones.

El Parlamento de Cataluña está a punto de aprobar la ley contra la LGTBIfòbia. Es una ley elaborada por el tejido asociativo que utilizaremos para eliminar estas discriminaciones y para garantizar un compromiso real de las administraciones públicas con la lucha contra el VIH. Nos manifestamos hoy aquí también para avisar de que esta ley es sólo el inicio, un punto de partida irrenunciable, el disparo de salida de una lucha que no acabará hasta la plena consecución de nuestros derechos y de nuestras libertades.

Hoy, vivimos este 28 de junio de 2014 en positivo. Y tú? Rompe el estimga del VIH-sida! Con solidaridad, con compromiso y con conciencia podemos detener el VIH y podemos eliminar el estigma. Vivamos en positivo! Hoy, 28 de junio, nos liberamos y nos apoderamos como lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex en defensa de una salud y de una sanidad sin discriminaciones, en defensa de lo que es nuestro!

Comissió Unitària

http://www.28juny.org/

activitats101

activitats202

 

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s