Projecte d’Orientació i Inserció “Trans Ocupació” de Barcelona Activa

Projecte d’Orientació i Inserció “Trans Ocupació” de Barcelona Activaa

Programa Personalitzat per a la Recerca de Feina

El programa PROPER contempla un conjunt d’accions a mida de les necessitats de cada persona que inclouen orientació i formació, tècniques de recerca de feina i formació tècnico-professional.

El programa s’adreça a persones en situació d’atur amb especials dificultats. Consisteix en l’accés a un itinerari personalitzat d’inserció al mercat de treball que ofereix:

– Orientació laboral.
– Tècniques i estratègies de recerca de feina.
– Formació en competències personals i laborals.
– Formació en TIC.
– Aprenentatge i millora de destreses laborals que facin possible adquirir un perfil professional que s’ajusti a les ofertes de treball i ocupació.
– Contacte amb empreses per facilitar la inserció laboral.

Un conjunt d’activitats per aconseguir superar els obstacles que impedeixen l’accés al mercat de treball a les persones amb baix nivell formatiu, experiència laboral poc qualificada i que necessiten suport per a la recerca de feina.

Pots accedir al programa si ets usuari dels serveis socials de cada districte de la ciutat de Barcelona o bé a través de les sessions informatives del servei d’orientació de Barcelona Activa anomenades ‘Coneix els recursos de Barcelona treball’. Si vols més informació pots contactar a través del correu electrònic: insercio@barcelonactiva.cat

a

Projecte d’Orientació i Inserció “Trans Ocupació”

És un Programa Pilot d’Inserció Sociolaboral a través d’itineraris d’Orientació i Recerca de feina per a persones Trans (transgènere/transsexuals).

Està gestionat per Barcelona Activa en col•laboració amb el grup Trans del Consell Municipal de Gais, Lesbianes, i Homes i Dones Transsexuals i en el marc del Pla Municipals per al Col•lectiu LGTB. A través de professionals orientadors i insertors formats en temes Trans.

Vol donar resposta a les dificultats afegides que presenten les persones Trans en situació d’atur que volen reincorporar-se al mercat de treball regularitzat. Va dirigit a persones Trans que no exerceixen la prostitució, per aquest col•lectiu hi ha el programa ACCIO, programa específic de l’agència ABITS .

Requisits dels/de les participants:
• Ser persona Trans.
• Estar en situació d’atur.
• Tenir voluntat i compromís per seguir un itinerari d’inserció.
• Tenir disponibilitat horària per seguir les activitats del programa.
• En el cas de persones amb nacionalitat extracomunitària, estar en situació de regularitat administrativa.
• Residir a Barcelona.

Objectius:
• Incrementar l’ocupabilitat dels participants.
• Incrementar el grau d’autonomia per la recerca de feina.
• Orientar laboralment vers a sectors i perfils que s’ajustin a la persona i a les seves circumstàncies personals i socials.
• Treballar per la reducció dels obstacles socio-laborals deguts a la situació trans.
• Formar en tècniques i estratègies de recerca de feina.
• Treballar les competències transversals que intervenen en el procés de recerca de feina i en una bona adaptació social i laboral.
• Fomentar la capacitació tècnico-professional i professionalitzadora.
• Facilitar l’accés al mercat de treball per mitjà de recursos i circuits de recerca de feina apropiats. I mitjançat la cerca intensiva d’ofertes de feina.

Itinerari:
L’atenció a aquestes persones es basa en un itinerari personalitzat. Es defineixen i apliquen els recursos i metodologies d’intervenció en base a les necessitats concretes que requereix el procés d’inserció de cada participant i sempre seguint criteris d’absoluta confidencialitat.

Es desenvoluparan itineraris personalitzats per cada persona amb les següents accions individuals i grupals:
• Orientació.
• Motivació per l’ocupació.
• Tècniques i estratègies de recerca de feina.
• Millora de les competències transversals.
• Formació en TIC.
• Orientació en la formació.
• Espai de recerca de feina.
• Prospecció d’ofertes de feina.
• Seguiment de la inserció laboral a l’empresa.

Derivació:
Es poden fer inscripcions al programa des de juny fins a novembre de 2013. Places limitades.
Enviar la fitxa de derivació a aagustin@bcn.cat

Fitxa d’inscripció: Projecte d’Orientació i Inserció “Trans Ocupació”

Requisits de participació:
• Ser persona Trans.
• Estar en situació d’atur.
• Residir a Barcelona.
• Tenir voluntat i interès en seguir un itinerari d’inserció.
• Tenir disponibilitat horària per seguir les activitats del programa.
• En el cas de persones amb nacionalitat extracomunitària, estar en situació de regularitat administrativa.

Dades personals
Nom d’ús habitual Primer Cognom Segon Cognom

Núm. document d’indentitat Nacionalitat Data naixement Sexe amb el què t’identifiques

Telèfon fix Telèfon mòbil Correu-e

Adreça Codi Postal Població

Districte Com has conegut el programa

Signatura
Data __/__/______

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades recollides formaran part d’un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SAU, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb la finalitat d’informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d’actuació. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SAU en el domicili esmentat.
La persona signant AUTORITZA A BARCELONA ACTIVA SPM, SAU, a cedir a tercers les dades necessàries per tal de gestionar les ofertes de treball, la realització de pràctiques laborals i altres assumptes relacionades amb la seva missió de promoció de l’ocupació, respectant en tot cas els límits legals.

En el cas de resposta afirmativa en relació a les dades de discapacitat o minusvalidesa:
 AUTORITZO expressament a BARCELONA ACTIVA SPM SAU pel tractament d’aquestes dades per a les finalitats indicades.
Enviar la Fitxa:
En format digital a: aagustin@bcn.cat.
O bé en paper a: Andreu Agustin, Direcció de Drets Civils, Pg Sant Joan, 75 5a Planta, 08009 Barcelona.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s