Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a persones LGBTI,

Departament d’Ensenyament

Eines i recursos per treballar la prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar per motius d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere

Els centres educatius són espais de socialització i per tant són el marc idoni on treballar els valors de la igualtat, el dret a la diferència i el respecte als drets humans. Tot i la tasca duta a terme en el sistema educatiu, sovint en els centres educatius, es reprodueixen relacions de desigualtat a través de rols socials estereotips i prejudicis, que es tradueixen en actituds i aptituds que provoquen situacions discriminatòries i que poden portar a conductes d’odi i discriminació cap a qualsevol tipus de diversitat.

D’acord amb la LLEI 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, el respecte a la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere o expressió de gènere ha de ser efectiu en tot el sistema educatiu, i per tant s’han de posar eines i recursos específics a fi de promoure la conscienciació i la prevenció de l’assetjament a persones LGTBI1 dins de tota la comunitat educativa.

El Departament desenvolupa les següents actuacions i recursos basats en els pilars de l’escola inclusiva, en la coeducació, en la igualtat de drets, en l’equitat, en els valors i en el respecte a la diferència, com a eix fonamental que garanteix la convivència en els centres educatius:
Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament esolar a persones LGBTI Aquest protocol està basat en els continguts del Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d’odi i discriminació i del Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals, i incorpora un conjunt de recursos i eines a nivell preventiu i de detecció cara a l’assetjament escolar per motius d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

Model d’atenció a infants i adolescents transgènere o intersexuals en els centres educatius. Documents per a l’organització i la gestió dels centres Actuacions del centre en diversos supòsits. Curs escolar 2016-2017. En aquest document es recullen actuacions a realitzar en els centres educatius per garantir que aquests constitueixen un entorn amable on viure la diversitat d’identitat de gènere.

Web Escola i Família del Departament d’ensenyament.. Educació en valors. Identitat de gènere Espai web on es faciliten orientacions i recursos per treballar des de la família els estereotips de gènere i la diversitat sexual i de gènere.

Projecte de Convivència (PdC). Coeducació. En el marc del Projecte de convivència, dins de l’apartat de Coeducació, el Departament d’Ensenyament ofereix aquesta aplicació on els centres poden realitzar la diagnosi del seu centre en matèria de coeducació i gènere, conèixer les propostes d’actuació i accedir als recursos necessaris per dur-la a terme.

Protocols per a la millora de la convivència. En aquest espai de la XTEC es pot accedir als diversos protocols d’àmbit convivencial elaborats pel Departament d’Ensenyament per combatre situacions de conflicte. Aquests protocols ofereixen també unitats didàctiques per treballar des de les famílies la prevenció de conductes d’odi i discriminació.

Coeducació i igualtat de gènere. Recursos en diversitat sexual i de gènere. Aquest espai de la XTEC ofereix recursos pedagògics sobre diversitat sexual i de gènere per garantir l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, orientació sexual o identitat o expressió de gènere.

Pam a pam Coeduquem, Material didàctic. Quadern pedagògic per al professorat del CFGS Educació infantil per treballar la coeducació i la diversitat afectiva i sexual.

Materials dels cursos. Educació Intercultural: Fonaments teòrics i aplicació en els centres educatius. Mòdul 6. Gènere i diversitat en l’àmbit educatiu. Ateneu.
Pel que fa a accions formatives adreçades al professorat en matèria de coeducació i diversitat sexual i de gènere el Departament posa a l’abast del personal docent  i d’altres professionals de l’àmbit educatiu un conjunt d’accions formatives que podeu trobar en aquest enllaç: http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/accio_orientacio_clima/coeducacio/

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s