Atenció a la salut de les persones trans Catalunya

La unitat d’atenció a les persones trans* canvia d’ubicació

Atenció a la salut de les persones trans Catalunya

Trànsit, el servei de promoció de la salut de les persones trans* i porta d’entrada d’aquestes persones al sistema públic de salut des de l’atenció primària, s’ha traslladat al CAP Numància.

L’augment de persones que demanen atenció en aquest servei ha condicionat un augment de professionals i el CAP on estaven s’havia quedat petit.

Ubicació del servei: Barcelona. CAP Numància, carrer Numància 23, 1a planta. Consultes 6 a 9.

Qui pot rebre atenció a Trànsit?

Tota persona de Catalunya amb targeta sanitària individual.

Com contactar amb Trànsit?

Enviar un mail a transit.bcn.ics@gencat.cat amb el número de la targeta sanitària o trucar al telèfon 934 191 269.

Professionals que atenem al servei: una ginecòloga, un metge de família, una llevadora, dues psicòlogues, una treballadora social i un administratiu.

Què pensem de les persones amb identitats trans*?

Considerem el fet trans* com una expressió més de la diversitat humana. Per tant, l’única persona que pot definir qui és, només pot ser la pròpia persona, sigui quina sigui la seva edat i les seves circumstàncies. Entenem el gènere com un continu més enllà del binarisme dona/home i respectem i acollim totes les identitats sentides. A Trànsit els professionals som transpositius i donem atenció mèdica, psicològica i social, des de l’absolut respecte a cada persona que atenem, sense jutjar ningú i oferint el suport i assessorament a les necessitats i desitjos que cada persona expressi.

Què oferim al servei Trànsit?

Assessorament, inici i seguiment mèdic de tractaments hormonals, assessorament en procediments quirúrgics i inclusió en la llista d’espera quirúrgica del sistema públic de salut, atenció a les persones de l’entorn afectiu i familiar, suport psicològic a la persona o al seu entorn en temes relacionats amb la transició, tant amb atenció individual com grupal, assessorament en recursos socials, vinculació a xarxes d’iguals (associacions de persones trans*) i facilitació dels informes per la seva socialització o canvis de nom i sexe en el DNI. També assessorem professionals i participem en activitats que permetin la sensibilització i formació en l’atenció a persones trans* tant en l’àmbit mèdic com social.

El servei Trànsit compartim la missió, visió i valors de l’ICS i afegim els nostres propis:

Missió: Donar una atenció d’excel·lència a la població trans* de Catalunya, des d’una posició despatologitzadora, respectuosa amb el recorregut i procés vital de cada persona. Assessorar amb rigor, objectivitat i evidència científica contrastada de totes les possibilitats mèdiques, quirúrgiques, psicològiques i socials per a que la persona prengui una decisió lliure informada sobre el seu procés de transició. Alhora tenir un paper en la difusió, docència i investigació.

Visió: Ser l’organització de referència a Catalunya, tant en l’assistència de les persones trans* com en la docència i la recerca sobre el fet trans*, per aconseguir una sensibilització i formació del personal sanitari així com de la societat en general que afavoreixi un entorn transpositiu.

Valors: Acceptació, respecte, comprensió, proximitat, llibertat, autonomia i transpositivitat.

Nou model d’atenció que deixa de considerar la transsexualitat una malaltia

El Departament de Salut posa en marxa un nou model d’atenció a la salut de les persones trans, pioner a Europa. El model parteix del principi que no pateixen cap patologia i, per tant, l’atenció de salut en la transició cap a la identitat sentida no podrà ser, en cap cas, a partir de l’acreditació d’un diagnòstic clínic.

El nou model se centra en les necessitats i les expectatives de la persona trans, en la seva autodeterminació, la seva autonomia i en un procés de decisions compartides. Alhora garanteix l’accés segur als tractaments hormonals i l’acompanyament de les persones trans i del seu entorn en el procés de transició. S’ha consensuat entre el Departament de Salut, la Plataforma Trans*Forma la Salut (que engloba 7 entitats); els professionals que els atenen i les societats científiques.

El model contempla que davant d’una demanda d’atenció d’una persona trans, la porta d’entrada al sistema públic de salut serà la nova unitat de referència que tindrà Catalunya. Es tracta de la Unitat Trànsit del CAP Manso de Barcelona. Els equips d’atenció primària i salut comunitària podran derivar-hi les persones trans quan hi hagi una demanda d’assessorament sobre el procés de transició; un desig manifestat per a la persona d’iniciar el trànsit o bé problemes de salut atribuïbles a aquest procés de transició o al tractament hormonal.

En intervencions quirúrgiques, el Departament de Salut ha manifestat que vol aprofitar l’expertesa acumulada per l’Hospital Clínic en els darrers anys, tot i que no es descarta estendre aquesta activitat a altres centres hospitalaris.

De manera general, l’atenció a la salut de les persones trans durant la fase de transició es farà a partir d’equips multidisciplinaris des de l’àmbit de l’atenció primària i la salut comunitària. Aquests equips estaran formats per metges especialistes en atenció primària, en endocrinologia i en ginecologia; per infermeres i infermers; per especialistes en psicologia clínica i per treballadors socials. I en el cas dels menors, el Departament de Salut està desenvolupant un protocol perquè es faci en el si d’equips multidisciplinaris que hauran d’incloure, com a mínim, pediatres, endocrinòlegs pediàtrics, psicòlegs clínics i infermera o infermer.

Totes les unitats que atenguin persones trans, entre elles la Unitat de Trànsit del CAP Manso, s’hauran de dotar de protocols clínics que siguin coherents amb el model d’atenció presentat avui. Aquests protocols, juntament amb l’expertesa de les unitats que fa temps que hi treballen, seran el nucli de la formació dels professionals, tant de l’atenció primària com d’aquelles especialitats que hi intervenen.

Actualment, l’atenció en salut a les persones trans es concentra a l’entorn de Barcelona, si bé el model proposa que l’atenció de seguiment s’efectuï des dels equips d’atenció primària. El desplegament territorial serà gradual, tenint en compte criteris objectius com la demanda específica des del territori i la formació dels professionals que els atenguin.

El model també inclourà la creació d’una comissió de seguiment on hi participaran les persones trans; professionals dels diferents nivells assistencials i entitats proveïdores i tècnics del Departament de Salut. També incorporarà un conjunt d’indicadors per avaluar l’activitat, l’accessibilitat, la qualitat, l’eficiència i la satisfacció de les persones ateses. Els resultats de l’avaluació permetran una millora continua del model d’atenció.

Cartera de serveis

L’atenció a la salut de les persones trans en l’àmbit del CatSalut, inclou:

  1. Acompanyament i atenció a les persones trans des d’una perspectiva biopsicosocial, que inclou atenció mèdica, quirúrgica, psicològica i social específiques, si ho sol·liciten.
  2. Acompanyament i atenció a les persones trans amb requeriments específics o que presentin qualsevol vulnerabilitat des del punt de vista social o clínic des d’una perspectiva biopsicosocial, que inclou atenció mèdica, quirúrgica, psicològica i social específiques, si ho sol·liciten; fent especial èmfasi a les persones trans amb malalties cròniques, gent gran, persones immigrades, treballadors o treballadores sexuals, contextos de privació de llibertat, persones amb manca de xarxes socials de suport, entre d’altres col·lectius.
  3. Acompanyament i atenció als menors trans i al seu entorn familiar des d’una perspectiva biopsicosocial, que inclou atenció mèdica, quirúrgica, psicològica i social, si així ho sol·liciten.
  4. Formació i conscienciació dels professionals de la salut, a partir de la visió i valors d’aquest Model i tenint en compte el protocol clínic consensuat i amb la participació de les entitats de les persones trans.
  5. Informació i conscienciació social sobre el fet trans.

Accés

Per a prestar aquesta atenció el CatSalut es dotarà territorialment de les unitats necessàries. S’hi pot accedir:

1) De manera espontània.

2) Per derivació del metge de l’equip d’atenció primària i salut comunitària o el pediatre en els supòsits següents:

–  A sol·licitud de la persona trans o els seus representants legals, en cas de persones menors.

– D’acord amb el criteri clínic del metge de l’equip d’atenció primària i salut comunitària, quan es consideri necessari, especialment, durant el període de transició en la identitat sentida o davant l’existència de problemes de salut atribuïbles al procés de transició o al tractament hormonal i/o quirúrgic.

Unitats en funcionament

CAP Numància

Servei Trànsit de l’ASSIR Esquerra

Numància, 23, 1a. planta

08015 Barcelona

Telèfon: 934 19 12 69

Adreça electrònica: transit.bcn.ics@gencat.cat

A nivell hospitalari s’atenen les presones trans des de la Unitat d’Identitat de Gènere de l’Hospital Clínic i s’hi accedeix únicament per derivació des de la unitat Trànsit de l’ASSIR Esquerra

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s