MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-E DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET PER A L’IMPLEMENTACIÓ DE MESURES D’ERRADICCACIÓ DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR, L’HOMOFÒBISA I LA TRANSFÒBIA ALS CENTRES EDUCATIUS I ESPAIS EDUCATIUS.

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-E DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET PER A L’IMPLEMENTACIÓ DE MESURES D’ERRADICCACIÓ DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR, L’HOMOFÒBISA I LA TRANSFÒBIA ALS CENTRES EDUCATIUS I ESPAIS EDUCATIUS. Arrel de l’aprovació al Parlament de Catalunya de la llei 14/2010 de drets i oportunitats de la infància i l’adolescència i l’aprovació al…