Te hacen falta mas razones para venir a revindicar nuestros derechos ATC 27/06/09

ATC libertad el próximo sábado 27/06/09 salimos a la calle en la plaça Universitat en Barcelona a las 18.30 horas para terminar en plaza Sant Jaume delante del ayuntamiento de Barcelona y generalitat de Catalunya. Revindicamos que el articulo  9.2 y 14 de la constitución Española sea una realidad y se pueda combatir la discriminación directa e indirecta que sufren las personas transexuales en los diferentes ámbitos sociales y laborales  para la normalización de la visibilidad que tiene las personas transexuales.

 

La situación de desigualdad que sufren las personas transexuales en todos los ámbitos, incluido el laboral sigue siendo una realidad a pesar de los pocos avances logrados.

 

Los estudios al respecto ponen de manifiesto que el reconocimiento de la igualdad, o el reconocimiento constitucional del derecho a la igualdad delante la ley, ha estado insuficiente e ineficaz para conseguir la igualdad real, plena y efectiva.

 

Las personas transexuales revindicamos el artículo 14 de la constitución Española que hace referencia a que las personas son iguales delante la ley, no puede existir ninguna forma de discriminación por razón de sexo, nacionalidad, orientación sexual, opción sexual, identidad de genero etc…

El concepto de igualdad va relacionado con ausencia de discriminación que implica aplicar diferencias, exclusiones, prácticas de desigualdad, no razonables, fomentadas en estas diferencias

 

Recordamos la responsabilidad que tienen los ‘poderes públicos de promover estas condiciones para conseguir que tanto la libertad como la igualdad sea efectiva según artículo 9.2 de la Constitución Española.

 

Te hacen falta mas razones para venir a revindicar nuestros derechos ATC (asociación transexuales, intersexuales, y transgéneros de Catalunya)

Sábado 27 de Junio a las 18.30 horas

Plaça Universitat

Manifestación

 

  

MANIFEST DIA PER L’ALLIBERAMENT GLTBIQ+

 

Avui fa 40 anys, va començar al Greenwich Village de Nova York, l’actual moviment d’alliberament de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGTB); des d’aquella famosa revolta d’Stonewall,  protagonitzada majoritàriament per les persones trans, les coses han canviat molt. Han canviat molt en alguns indrets.  En altres l’homosexualitat i la transsexualitat, continuen perseguides sense que ni tan sols, s’hi interposin voluntats d’intervenció per part dels responsables polítics i les administracions pertinents.

 

Per començar, avui mateix, ara mateix, en molts països del món, les persones no heterosexuals, les que s’identifiquen amb una opció afectiva-sexual, o una identitat de gènere i sexe diferent a la tradicionalment establerta, són perseguides i torturades i fins i tot assassinades impunement amb el beneplàcit de la legalitat i la mirada condescendent dels responsables polítics i les institucions religioses; a vegades, fins i tot amb el seu suport. Recordem que el passat desembre el Vaticà, juntament amb altres 57 països, es va declarar en contra la despenalització de la homosexualitat arreu del món.

 

Però no volem parlar només de llunyanes contrades, sinó també del que passa a casa nostra mateix, perquè també aquí estimar de manera diferent a la norma no és sempre fàcil, encara avui dia, 40 anys més tard d’Stonewall, 34 anys després de la dictadura. No podem sentir-nos satisfets i satisfetes amb la simple igualtat legal, doncs perquè  aquesta igualtat sigui de debò, quotidiana, present en tots els aspectes de la nostra vida, cal que seguim treballant per una igualtat social; una igualtat real. Igualar a nivell legal els nostres drets a la resta de ciutadans o viure en determinats barris de les grans ciutats com Barcelona on es respira un ambient menys hostil que a les províncies, ens dóna una falsa impressió de que tot ja està resolt quan en realitat queda tant per fer encara.

 

Perquè avui encara es pateix assetjament, abusos i vexacions a les escoles i instituts per part de companys i companyes;  perquè aquests abusos són el resultat de la falta de formació i recursos al sistema educatiu; perquè encara hi ha grups polítics com el Partit Popular, socials com el “Foro de la Familia” i religiosos com la jerarquia catòlica, que pressionen per retirar-nos les llibertats aconseguides; perquè fora d’alguns barris de grans nuclis urbans la realitat LGTB es troba habitualment amb la burla i l’agressió, forçant-ne la migració; perquè les persones transsexuals i transgènere segueixen sent considerades institucionalment com a malaltes i tractades socialment com a una aberració, com un espectacle i per tant, són marginades socialment i bandejades del món laboral, així com ignorades pels dirigents polítics i les administracions publiques en la seva realitat. Perquè el primer pas ha estat reconèixer la nostra identitat i dignitat com a ciutadans d’igual dret i deure que la resta de la ciutadania, però amb això no n’hi ha prou. La fòbia social directa i indirecta, i fins i tot latent, cap als  qui estimem en diversitat segueix existint i la patim a diari a les aules, a les consultes, a la feina i als despatxos dels nostres dirigents. Cal un compromís polític cap a la igualtat social, cap la igualtat real.

 

Per tot això cal que revisem els valors que regeixen aquesta societat. El masclisme, el sexisme i l’heteronormativitat són valors basats en la opressió, constantment maquillats amb la paraula tolerància. Cal que eduquem en valors que promoguin el respecte a la diferència; en la diversitat com a valor enriquidor de les persones, no com a eina destructora i opressora. Cal promocionar nous valors i cal que en aquests valors s’incloguin a les persones d’opció afectivo-sexual i identitat de gènere i sexe diferents al de la majoria. Cal que eduquem en valors que ens incloguin a tots i a totes per tal d’aconseguir la plena integració social i el ple respecte personal. Calen, en definitiva, polítiques clares en tots els àmbits que facilitin el desenvolupament de les diferents sexualitats, que promoguin la diversitat com a valor sòlid en el creixement de totes les persones.

 

Ara més que mai, lluitem des de l’educació per una igualtat real!!!!!!!

 

La Mani

Hora 18`30 27/06/09 lugar plaza Universidad Barcelona

 Manifiesto 2009

LA LIBERACIÓN GLTBIQ+ Hoy hace 40 años, empezó en el Greenwich Village de Nova York, el actual movimiento de liberación de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGTB); desde aquella famosa revuelta de Stonewall, protagonizada mayoritariamente por las personas trans, las cosas han cambiado mucho. Han cambiado mucho en algunos lugares. En otros la homosexualidad y la transsexualitat, continúan perseguidas sin que ni siquiera, se interpongan voluntades de intervención por parte de los responsables políticos y las administraciones pertinentes.

Para empezar, hoy mismo, ahora mismo, en muchos países del mundo, las personas no heterosexuales, las que se identifican con una opción afectiva-sexual, o una identidad de género y sexo diferente a la tradicionalmente establecida, son perseguidas y torturadas e incluso asesinadas impunemente con el beneplácito de la legalidad y la mirada condescendiente de los responsables políticos y las instituciones religiosas; a veces, incluso con su apoyo. Recordamos que el pasado diciembre el Vaticano, junto con otros 57 países, se declaró en contra la despenalización de la homosexualidad por todo el mundo.

Pero no queremos no hablar sólo de lejanas regiones, sino también del que pasa en casa nuestra mismo, porque también aquí amar de manera diferente a la norma no es siempre fácil, todavía hoy día, 40 años más tarde de Stonewall, 34 años después de la dictadura. No podemos sentirnos satisfechos y satisfechas con la simple igualdad legal, pues para que esta igualdad sea de veras, cotidiana, presente en todos los aspectos de nuestra vida, hace falta que sigamos trabajando para una igualdad social; una igualdad real. Igualar a nivel legal nuestros derechos al resto de ciudadanos o vivir en determinados barrios de las grandes ciudades como Barcelona donde se respira un ambiente menos hostil que en las provincias, nos da una falsa impresión de que todo ya está resuelto cuando en realidad queda tanto para hacer todavía.

 

Porque hoy todavía se sufre acoso, abusos y vejaciones en las escuelas e institutos por parte de compañeros y compañeras; porque estos abusos son el resultado de la falta de formación y recursos al sistema educativo; porque todavía hay grupos políticos como el

Partido Popular, sociales como el "Foro de la Familia" y religiosos como la jerarquía católica, que presionan por retirarnos las libertades conseguidas; porque fuera de algunos barrios de grandes núcleos urbanos la realidad LGTB se encuentra habitualmente con la burla y la agresión, forzando la migración; para que las personas transexuales y transgéneros siguen siendo consideradas institucionalmente como enfermas y tratadas socialmente como una aberración, como un espectáculo y por lo tanto, son marginadas socialmente y alejadas del mundo laboral, así como ignoradas por los dirigentes políticos y las administraciones publicas en su realidad. Porque el primer paso ha sido reconocer nuestra identidad y dignidad como ciudadanos de igual derecho y deber que el resto de la ciudadanía, pero con eso no hay lo bastante. La fobia social directa e indirecta, e incluso latente, hacia los que estimamos en diversidad sigue existiendo y la sufrimos en diario a las aulas, a las consultas, al trabajo y a los despachos de nuestros dirigentes. Hace falta un compromiso político hacia la igualdad social, cabe la igualdad real.

Por todo eso hace falta que revisemos los valores que rigen esta sociedad. El machismo, el sexismo y el heteronormativo  son valores basados en la opresión, constantemente maquillados con la palabra tolerancia. Hace falta que eduquemos en valores que promuevan el respeto a la diferencia; en la diversidad como valor enriquecedor de las personas, no como herramienta destructora y opresora. Hay que promocionar nuevos valores y hace falta que en estos valores se incluyan a las personas de opción afectivo-sexual e identidad de género y sexo diferentes en el de la mayoría. Hace falta que eduquemos en valores que nos incluyan en todos y en todas con el fin de conseguir la plena integración social y el pleno respeto personal. Calan, en definitiva, políticas claras en todos los ámbitos que faciliten el desarrollo de las diferentes sexualidades, que promuevan la diversidad como valor sólido en el crecimiento de todas las personas.

¡Ahora más que nunca, luchamos desde la educación para una igualdad real!!!!!!!

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s